10/2013 Zastaw na składnikach majątkowych spółki Ekofood | 2013-12-02

9/2013 Uchwała 882/13 KDPW o zarejestrowaniu z dniem 26.11.2013 obligacji na okaziciela serii B - Załącznik I | 2013-11-25

9/2013 Uchwała 882/13 KDPW o zarejestrowaniu z dniem 26.11.2013 obligacji na okaziciela serii B | 2013-11-25

8/2013 Zastaw na składnikach majątkowych spółki Ekofood | 2013-11-19

7/2013 Postanowienie Sądu o wpisie do rejestru zastawów, zastaw na papierach wartościowych tytułem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy - obligacje serii B | 2013-11-15

6/2013 Staropolskie Specjały Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZłożenie wniosku do KDPW o rejestrację obligacji serii B | 2013-11-13

5/2013 Zmiana terminu ważności gwarancji bankowej nr KLG/4506-INT/11 | 2013-11-13

4/2013 Postanowienie Sądu o wpisie do zastawów, zastawu na udziałach- tytyłem zabezpieczenia wierzytelności przysługujących obligatariuszom obligacji serii B - Załącznik I | 2013-11-08 

4/2013 Postanowienie Sądu o wpisie do zastawów, zastawu na udziałach- tytyłem zabezpieczenia wierzytelności przysługujących obligatariuszom obligacji serii B | 2013-11-08

3/2013 Ustanowienie hipoteki tytułem zabezpieczenia wierzytelności przysługujących obligatariuszom dot. obligacji serii B | 2013-11-08

2/2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie na rynek Catalyst obligacji na okaziciela serii A | 2013-11-04

1/2013 Przydzielenie spółce Staropolskie Specjaly dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji | 2013-11-04