Staropolskie Specjały Sp. z o. o. realizują inwestycję polegającą na budowie zakładu rozbioru mięsa wraz z nowoczesnym magazynem. Zakład wyposażony będzie w najnowocześniejsze systemy zarządzania produkcją, linie rozbiorowe oraz linie pakujące. Nowy zakład Staropolskie Specjały będzie specjalizował się w rozbiorze i sprzedaży elementów mięsa produkcyjnego oraz konfekcji i sprzedaży najwyższej jakości mięsa kulinarnego.


DOKUMENTY KORPORACYJNE


PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK